Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Financijski izvještaj i bilješke – 2023. godina
2. veljače 2024.
INFOrmator 2/2024
2. veljače 2024.
Financijski izvještaj i bilješke – 2023. godina
2. veljače 2024.
INFOrmator 2/2024
2. veljače 2024.

Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva na portalu e-Savjetovanja.

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Potporom se nastoji nadoknaditi dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika,
  • imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore uzgajao pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100,00 EUR/ha za površine prihvatljive za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do 16. veljače 2024. godine, a dostupno je na poveznici.

Skip to content