Nacrt natječaja za tip operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

U e–Savjetovanju objavljen nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
5. travnja 2022.
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
7. travnja 2022.
U e–Savjetovanju objavljen nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
5. travnja 2022.
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
7. travnja 2022.

Nacrt natječaja za tip operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva, šumoposjednici, udruge šumoposjednika u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Prihvatljivi troškovi:

  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata i opreme za sječu i izradu drva,
  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe,
  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva,
  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove,
  • Izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda te
  • Opći troškovi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 HRK.

Visina javne potpore:

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: Do 50% (Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Više informacija o nacrtu Natječaja možete pronaći ovdje.

Skip to content