Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1. iz Programa ruralnog razvoja
3. prosinca 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama
5. prosinca 2019.
Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1. iz Programa ruralnog razvoja
3. prosinca 2019.
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama
5. prosinca 2019.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije u višestambenih zgradama.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;
  • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

I. Projektna dokumentacija

1. Priprema projektne dokumentacije

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog  certifikata prije provedene energetske obnove

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade ;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;

3. Zamjena ili poboljšanje postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode visokoučinkovitim sustavom;

4. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

5. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd. ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

6. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje;

7. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

8. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) (dizalo, rampa i sl.);

9. Stručni nadzor građenja;

10. Projektantski nadzor

11. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

12. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

13. Upravljanje projektom i administracija

14. Promidžba i vidljivost projekta

Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Prijavitelji koji podnose projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove trebaju imati izrađen glavni projekt energetske obnove (i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo), izvješće o provedenom energetskom pregledu i energetski certifikat prije obnove, te navedenu dokumentaciju priložiti uz projektni prijedlog (ista mora biti 100 % fizički izvršena).

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna,

b) najviši iznos 17.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja iznosi 60 %, a objava Poziva očekuje se početkom 2020. godine.

Više informacija zainteresirani mogu pronaći na e-Savjetovanju Poziva.

Skip to content