Nacrt – Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Natječaji za prijavu programa i projekata udruga Grada Slatine
15. siječnja 2020.
Financijski izvještaj i bilješke – 2019. godina
31. siječnja 2020.
Natječaji za prijavu programa i projekata udruga Grada Slatine
15. siječnja 2020.
Financijski izvještaj i bilješke – 2019. godina
31. siječnja 2020.

Nacrt – Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje o Nacrtu Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine u trajanju od 15 dana, od 15. siječnja 2020. do 30. siječnja 2020. godine.

Provedba Programa u 2019., 2020., ali i 2021. godini treba vremenski biti organizirana na sljedeći način:

 1.  Do kraja 1. kvartala 2020. godine:
  1.  Vlada RH usvaja ove izmjene Programa;
  2. FZOEU osigurava predviđena sredstva u Financijskom planu za 2020. s projekcijama za 2021. godinu;
  3. MGIPU i FZOEU u cijelosti pripremaju javne pozive za oba dijela Programa
  4. FZOEU raspisuje javni poziv za energetske certifikatore za dio Programa usmjeren na ranjive skupine građana (siječanj/veljača 2020.);
  5. MGIPU i FZOEU u suradnji s MDOMSP provode informativne aktivnost s centrima za socijalnu skrb (siječanj i veljača 2020.);
  6. FZOEU raspisuje oba javna poziva (do kraja 1. kvartala 2020.).

       2. Do kraja 2020. godine:

  1. FZOEU će donijeti sve odluke i sklopiti sve ugovore o sufinanciranju s građanima u skladu s rokovima definiranim u propisima kojima se uređuje rad FZOEU-a, a najkasnije do kraja 2020. godine;

        3. Do kraja 2021. godine:

  1. Provedba projekata energetske obnove i isplata sredstva FZOEU-a za dovršene projekte energetske obnove OK.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 30. siječnja 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Skip to content