Na portalu e-Savjetovanja objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Najava Javnog natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
14. siječnja 2021.
Natječaji za prijavu programa i projekata udruga za 2021. godinu
19. siječnja 2021.
Najava Javnog natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
14. siječnja 2021.
Natječaji za prijavu programa i projekata udruga za 2021. godinu
19. siječnja 2021.

Na portalu e-Savjetovanja objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

 

Cilj Pravilnika je propisati provedbu mjera Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te propisati uvjete prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativnu kontrolu, isplatu i povrat sredstava. Programom se dodjeljuju potpore za pružanje financijske pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje.

 

Mjere u provedbi Programa su:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele,
 • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi,
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača,
 • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka,
 • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina,
 • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira.

 

Za potporu u Mjeri 1 minimalni broj grla prihvatljiv za potporu iznosi 5, a maksimalni broj iznosi 100. Prihvatljiva su ženska grla koja:

 • su upisana u JRDŽ,
 • su mesnih pasmina, križanci s mesnim pasminama te izvorne pasmine,
 • su kombiniranih pasmina i dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka prema otkupljivačima, koja nemaju registriranu djelatnost prerade mlijeka na vlastitom gospodarstvu i nisu po toj osnovi upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla,
 • imaju registrirano teljenje u JRDŽ-u u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine i prisutna su na gospodarstvu na zadnji dan podnošenja zahtjeva.

 

Za potporu u Mjeri 2 maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 1.000.

Prihvatljiva su muška i ženska grla koja:

 • su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ-u u razdoblju od 1.3.2020. do 31.12.2020. godine,
 • nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja,
 • su prisutna na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana razduženja,
 • sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

 

Za potporu u Mjeri 3 prihvatljive su krmače koje su na dan 30.11.2020. godine evidentirane u JRDŽ. Maksimalni broj krmača prihvatljivih za potporu iznosi 1.000.

 

Za potporu u Mjeri 4 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja jabuka i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod jabukama za potporu iznosi 1,0 ha.

 

Za potporu u Mjeri 5 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja mandarina i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod mandarinama za potporu iznosi 0,5 ha.

 

Za potporu u Mjeri 6 prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja krumpir i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini. Minimalna površina pod krumpirom za potporu iznosi 2,0 ha.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 EUR.

 

Savjetovanje se nalazi na poveznici ovdje a otvoreno je do 20. siječnja 2021. godine.

Skip to content