Na e-Savjetovanju dva nacrta natječaja iz podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«

Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
19. rujna 2022.
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01)
10. listopada 2022.
Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
19. rujna 2022.
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01)
10. listopada 2022.

Na e-Savjetovanju dva nacrta natječaja iz podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva nacrta natječaja iz podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«:

 

Provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda koja je predmet ulaganja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili
 2. fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 3. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
 4. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • građenje/rekonstrukciju objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 • nabavu strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,
 • građenje/rekonstrukciju i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
 • građenje/rekonstrukciju i opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 • građenje/rekonstrukciju i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
 • nabavu gospodarskih vozila,
 • kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 2.000.000,00 EUR,
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000,00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000,00 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % ukupno prihvatljivih troškova.

 

 

Provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili
 2. fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • građenje/rekonstrukciju objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • građenje/rekonstrukciju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 1.000.000,00 EUR,
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000,00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000,00 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % ukupno prihvatljivih troškova.

 

U javno savjetovanje za oba nacrta natječaja možete se uključiti do 30. listopada 2022. godine.

Skip to content