Mjere pomoći poljoprivrednicima

Preporuke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – COVID-19
3. travnja 2020.
COVID-19 zajam za obrtna sredstva
3. travnja 2020.
Preporuke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – COVID-19
3. travnja 2020.
COVID-19 zajam za obrtna sredstva
3. travnja 2020.

Mjere pomoći poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede do sada je donijelo dva seta pomoći poljoprivredi s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora, a kako bi se očuvala likvidnost, zaposlenost i sigurnost prehrambenog lanca.

Prvim setom mjera predloženo je:

 1. Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva,
 2. Predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova,
 3. Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje),
 4. Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije,
 5. Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture,
 6. Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije,
 7. Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske,
 8. Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja te investicijskih projekata iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina,
 9. Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu,
 10. Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja,
 11. Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.

Drugi set mjera odnosi se na izmjene Zakona o poljoprivredi kojim se daje mogućnost Ministarstvu poljoprivrede, da u slučajevima više sile i izvanrednih okolnosti, može donijeti posebnu odluku o odgodi roka za povrat sredstava u slučaju nemogućnosti naplate duga, odnosno da Ministarstvo može osigurati mogućnost korisniku da podnese Agenciji za plaćanja zahtjev za plaćanja duga na rate i nakon isteka roka za povrat sredstava.

Također, kako bi se osigurao plasman poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede će izraditi nacionalnu online platformu – digitalnu tržnicu – na kojoj će poljoprivrednici moći ponuditi svoje proizvode. Na taj način će se omogućiti javnim naručiteljima pronalazak dobavljača te omogućiti kupoprodaja domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Planirane su i izvanredne mjere pomoći malim mljekarima kroz koje će se osigurati otkup njihovih tržišnih viškova. Otkupljeni proizvodi ustupit će se posrednicima u lancu doniranja hrane registriranim u Registru posrednika u doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede, a koji će tijekom trajanja ove krize organizirano donirati mliječne proizvode, hranu i druge potrepštine potrebitima.

Uz navedeno, s ciljem održavanja zaposlenosti i postojeće razine proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, a zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima usvojen je Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Skip to content