Krediti za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Prijavljen projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u Sladojevcima
25. travnja 2024.
Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
29. travnja 2024.
Prijavljen projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u Sladojevcima
25. travnja 2024.
Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
29. travnja 2024.

Krediti za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvela je novu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja.

Korisnici kredita su mala, srednja i velika poduzeća iz djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i proizvodnje namještaja (C31).

Namjena kredita je rješavanje problema nelikvidnosti i umanjivanja financijske štete u poslovanju poduzetnika čija je aktivnost smanjena uslijed tržišnih poremećaja, a što podrazumijeva: financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama te PDV-a.

Najniži iznos kredita je 100.000,00 EUR, a najviši 1.000.000,00 EUR.

Ukupnu kamatnu stopu za svakog pojedinog Korisnika kredita utvrđuje HBOR.

Ministarstvo poljoprivrede Korisnicima kredita subvencionira do 50 % kamatne stope, godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama.

Dio kamatne stope koju podmiruje Korisnik kredita ne može biti niži od 2,50 postotna boda godišnje, fiksno.

Rok i način korištenja kredita je do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno.

Rok otplate je do 3 godine, uključujući poček do 12 mjeseci.

Način otplate može biti u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Instrumenti osiguranja su polica osiguranja izdana od strane HBOR-a te ostali instrumenti osiguranja uobičajeni u bankarskom poslovanju.

Skip to content