Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Otvoren sedmi natječaj “Pokreni nešto svoje”
2. ožujka 2023.
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini
20. ožujka 2023.
Otvoren sedmi natječaj “Pokreni nešto svoje”
2. ožujka 2023.
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini
20. ožujka 2023.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja.

Za poticajna sredstva po ovom Pozivu mogu se kandidirati osobe koje nisu koristile niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
 • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati navedene osobe koje su:

 • nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisale obrazovanje ili
 • su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.

Iznimno osobe koje su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti za:

 • stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
 • prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
 • osposobljavanje,
 • usavršavanje te
 • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan obrazovni program.

Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za one obrazovne aktivnosti i obrazovne programe za koje su ostvarena poticajna sredstva drugih institucija.

Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova obrazovanja unutar sustava visokog školstva odnosno nije moguće sufinancirati troškove sveučilišnog i stručnog studija niti obrazovanje na veleučilištu i visokoj školi.

Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova polaganje vozačkog ispita svih A i B kategorija te AM kategorije. Sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita za C i CE kategoriju moguće je isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva prethodno ima završeno obrazovanje za vozača motornog vozila.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 1.592,67 € (12.000,00 kn) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje, a iznimno, ukoliko su ispunjeni svi javnim pozivom propisani uvjeti, može se izvršiti povrat sredstava polazniku koji je samostalno podmirio troškove obrazovanja.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje od 7. ožujka do 5. travnja 2023. godine.

Više informacija potražite na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Skip to content