Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2020. godinu

Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna
8. svibnja 2020.
Javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2020. godinu
12. svibnja 2020.
Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna
8. svibnja 2020.
Javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2020. godinu
12. svibnja 2020.

Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2020. godinu.

Ciljevi ovog Programa su:

 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja i
 • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta osiguralo je 2.000.000,00 kn za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2019. i 2020. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (“Narodne novine”, broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori,
 • troškovi polaganja majstorskog ispita,
 • troškovi polaganja pomoćničkog/naučničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu,
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja,
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanje u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) te
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova:

 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (1.200,00/1.500,00 kn),
 • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti (najviše 3.200,00 kn),
 • polaganje majstorskog ispita (2.600,00 kn),
 • pripremu za polaganje majstorskog ispita (najviše 4.500,00 kn),
 • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (stvarni troškovi školarine),
 • polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita (1.200,00 kn) i
 • izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (stvarni troškovi).

Prijave se zaprimaju od 11. svibnja 2020. godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

Skip to content