Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2020. godini na području Virovitičko-podravske županije

Ulaganje u vinarije i marketing vina
2. ožujka 2020.
Javni natječaji za programe i projekte udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020. godini
9. ožujka 2020.
Ulaganje u vinarije i marketing vina
2. ožujka 2020.
Javni natječaji za programe i projekte udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020. godini
9. ožujka 2020.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2020. godini na području Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2020. godini na području Virovitičko-podravske županije.

Korisnici kredita mogu biti poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području županije, i to:

  • fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,
  • pravne osobe i obrti.

Kratkoročni krediti mogu se koristiti za financiranje:

  • nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenjoj sjetvi i povrtlarske kulture,
  • vlastite proizvodnje poslovnih subjekata.

Visina kredita:

  • najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 HRK,
  • najviši iznos pojedinačnog kredita je 500.000,00 HRK.

Kamatna stopa: trezorski zapisi na 91 dan + 3,77 postotnih poena godišnje, promjenjiva.

Županija će subvencionirati dio redovne kamatne stope u iznosu od 2.00 postotna poena godišnje.

Rok korištenja kredita može biti do 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate kredita je maksimalno 10 mjeseci, sukcesivno ili jednokratno.

Krediti se odobravaju u kunama kod Zagrebačke banke d.d.

Skip to content