Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“
1. lipnja 2022.
U e-savjetovanju Natječaj za osiguranje usjeva, životinja i biljaka
3. lipnja 2022.
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“
1. lipnja 2022.
U e-savjetovanju Natječaj za osiguranje usjeva, životinja i biljaka
3. lipnja 2022.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu.

Prioritet ovoga javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi s:

 1. učenicima s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi preko projekata udruga u 2021./2022. školskoj godini, a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023.;
 2. učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Prioritet ovoga javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada stručnoga komunikacijskog posrednika s:

 1. učenicima s teškoćama u razvoju (gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici) koji su imali osiguranu komunikacijsku potporu stručnoga komunikacijskog posrednika preko projekata udruga u 2021./2022. školskoj godini, a nije im osiguran stručni komunikacijski posrednik natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023.;
 2. učenicima s teškoćama u razvoju (gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici) koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi u 100 %-tnom iznosu.

Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti se na ovaj javni poziv i može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera. Također, primarna djelatnost udruge mora biti iz područja skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju.

U svrhu provođenja projekta obvezno je partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Udruga prijavitelj projekta može imati sklopljeno partnerstvo s jednom ili više udruga – sunositelja projekta.

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi:

 1. isplata/naknada plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama koja će se obračunavati na temelju satnice iz Prijedloga tjednog zaduženja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog porednika – Obrazac 2. (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim porednicima, Narodne novine, br. 22/20), a prema modelu → broj sati nastave tjedno x 25,00 kn (neto)
 2. putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu:
  1. troškova javnog prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnom iznosu do 400,00 kn,
  2. ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnog prijevoza – u maksimalnom iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus;
 3. dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
 4. trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3 % ukupnog iznosa projekta;
 5. operativne troškove projekta u iznosu do 2 % ukupnog iznosa projekta.

Javni poziv traje od 27. svibnja 2022. do 1. srpnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijave projekta na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Ministarstva.

 

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Skip to content