Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu

COVID-19 zajam za obrtna sredstva
3. travnja 2020.
Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III
3. travnja 2020.
COVID-19 zajam za obrtna sredstva
3. travnja 2020.
Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III
3. travnja 2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu.

Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa navedenih niže u tekstu:

 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
 • čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • Natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“
 • Erasmus +: Sport
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program Life 2014-2020.
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i  Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

 

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  • tijekom 2019. godine, ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2020. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2020. godini;

  • tijekom 2020. godine.
 1. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
  • tijekom 2019. godine, ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2020. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2020. godini;

  • tijekom 2020. godine.

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2020. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći ovdje.

 

Izvor: Ured za udruge

Skip to content