Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

esavjetovanja
Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19
21. listopada 2020.
Objavljeni natječaji za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“
27. listopada 2020.
esavjetovanja
Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19
21. listopada 2020.
Objavljeni natječaji za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“
27. listopada 2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promicanja poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Slatine. Iznimno, korisnici ovog Programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera ovim Programom te koji planiraju investicije, projekte ili aktivnosti na području Grada koji će projektom utjecati na otvorenje novih radnih mjesta u Gradu.

Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranijem od 01.01.2020. godine.

Mjere obuhvaćene ovim Javnim pozivom su:
2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme
2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
2.3. Subvencioniranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda
2.5. Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
3.1. Program razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.
4.1. Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu ( vodoopskrba i odvodnja )
5.1. Uzorkovanje tla
5.2. Podizanje protugradnih mreža
5.3. Plastenici i staklenici
5.4. Trajni nasadi

Javni poziv otvoren je do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine. Sredstava osigurana u Proračunu Grada Slatina za 2020. godinu po ovom Javnom pozivu iznose 400.000,00 kuna.

Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Slatina, Trg sv. Josipa 10 s naznakom ”Zahtjev za dodjelom potpora gospodarstvu”.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content