Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini
19. siječnja 2024.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini
22. siječnja 2024.
Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini
19. siječnja 2024.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini
22. siječnja 2024.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu

Grad Slatina objavio je Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu, a za koji je osigurao 180.000,00 €.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju udruge koje Statutima imaju definirano područje djelovanja navedeno u Natječaju.

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija,
 • da su se svojim Statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja,
 • da program odnosno projekt bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i Grad Slatinu,
 • da su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora s Gradom Slatinom i drugim izvorima financiranja,
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja,
 • da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za kaznena djela,
 • da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa,
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
 • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu Slatini i drugim investicijama te
 • da imaju prijavljeno sjedište udruge na području Grada Slatine.

U pravilu potpora predstavlja sufinanciranje redovnog rada športske udruge, a služi i za provedbu definiranog programa, projekata ili manifestacije.

Za provjeru prijava nadležno je upravno tijelo Zajednice športskih udruga Slatine.

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti do 16. veljače 2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Grad Slatina

Skip to content