Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
9. svibnja 2023.
Mjere potpore VPŽ za gospodarstvo i poljoprivredu u 2023. godini
10. svibnja 2023.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
9. svibnja 2023.
Mjere potpore VPŽ za gospodarstvo i poljoprivredu u 2023. godini
10. svibnja 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine kroz davanje novčane potpore poslodavcima.

Ciljnu skupinu čine :

  • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
  • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska gospodarstva, trgovačka društva i druge prave osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području RH, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022. godine.

Iznimno, za potporu se mogu kandidirati podnositelji koji su koristili Mjeru potpore pojedinačnim poslovnim projektima, Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili Mjeru potpore za novo zapošljavanje za zapošljavanje ukupno tri osobe iz ciljne skupine iz prethodno provođenih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih zapošljavanju hrvatskih branitelja provođenih u razdoblju od 2004. do 2021. godine ukoliko su opravdali namjenski utrošak i ispunili sve prethodno preuzete ugovorne obveze, a potpora može biti tražena za onoliko osoba za koliko je namjenski utrošak opravdan i za koliko su preuzete ugovorne obveze ispunjene, uz uvjet da je osoba za koju se potpora prethodno korištena još uvijek u radnom odnosu kod podnositelja ili ukoliko podnositelj dokaže da ugovor o radu nije prestao otkazom ili odlukom nadležnog suda.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 € (50.000,00 kn) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznosi potpore ne može prelaziti 19.908,42 € (150.000,00 kn).

Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 12 mjeseci temeljem sklopljenog ugovora o radu. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetnih ugovornih obveza.

Za podnositelje koji su već zaposliti osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, rok od 12 mjeseci počinje teći od dana dodjele potpore male vrijednosti odnosno od datuma navedenog na ugovoru kojim se regulira korištenje potpore.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje od 3. svibnja do 1. lipnja 2023. godine.

Više informacije potražite ovdje.

Skip to content