Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
22. travnja 2021.
Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
30. travnja 2021.
Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
22. travnja 2021.
Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
30. travnja 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga.

Za potporu po ovom Pozivu može se kandidirati braniteljska zadruga koja je registrirala svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 21. travnja 2021. godine, a koja ispunjava sljedeće formalne uvjete:

  1. zadruga ima najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom,
  2. zadruga i upravitelj zadruge imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanja,
  3. zadruga do sada nije koristila potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja u sklopu provedbe dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  4. zadruga ima u potpunosti ispunjene ugovorne obveze te opravdan namjenski trošak svake realizirane novčane potpore koju joj je dodijelilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u sklopu provedbe dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  5. nad zadrugom nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,
  6. protiv upravitelja zadruge se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
  7. protiv zadruge te osobe ovlaštene za zastupanje nije izrečena pravomoćna presuda za određena kaznena djela,
  8. zadruga koja je registrirana prije 31. ožujak 2011. godine usklađena je sa Zakonom o zadrugama,
  9. zadruga nije podnijela prijavu čiji proračun sadrži iste prihvatljive troškove za koje je prethodno dobila državnu potporu ili potporu male vrijednosti iz drugog javnog izvora te
  10. zadruga nije u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kn, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 165.000,00 kn.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 21. travnja do 20. svibnja 2021. godine, a svih zahtjevi će biti riješeni do kraja 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content