Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta
27. ožujka 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala prezentacije u Donjim Meljanima i Bakiću!
31. ožujka 2023.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta
27. ožujka 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala prezentacije u Donjim Meljanima i Bakiću!
31. ožujka 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga.

Za potporu po ovom Pozivu može se kandidirati braniteljska zadruga koja je registrirala svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 28. ožujka 2023. godine, a koja ispunjava sljedeće formalne uvjete:

 1. zadruga ima najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom,
 2. zadruga je pri nadležnom trgovačkom sudu registrirana za obavljanje djelatnosti navedenih u poslovnom planu,
 3. zadruga i upravitelj zadruge imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanja,
 4. zadruga do sada nije koristila potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja u sklopu provedbe dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
 5. zadruga ima u potpunosti ispunjene ugovorne obveze te opravdan namjenski trošak svake realizirane novčane potpore koju joj je dodijelilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u sklopu provedbe dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
 6. nad zadrugom nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,
 7. protiv upravitelja zadruge se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
 8. protiv zadruge te osobe ovlaštene za zastupanje nije izrečena pravomoćna presuda za određena kaznena djela,
 9. zadruga koja je registrirana prije 31. ožujak 2011. godine usklađena je sa Zakonom o zadrugama,
 10. zadruga nije podnijela prijavu čiji proračun sadrži iste prihvatljive troškove za koje je prethodno dobila državnu potporu ili potporu male vrijednosti iz drugog javnog izvora te
 11. zadruga nije u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti.

Novčana potpora iznosi do 19.908,42 € (150.000,00 kn), pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 21.899,26 € (165.000,00 kn).

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 28. ožujka do 26. travnja 2023. godine, a svih zahtjevi će biti riješeni do kraja 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Za potporu

Skip to content