Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021.

esavjetovanja
E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva
16. veljače 2021.
Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2021.
17. veljače 2021.
esavjetovanja
E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva
16. veljače 2021.
Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2021.
17. veljače 2021.

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. kojim se želi utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola kroz:

 • motiviranje mladih za rad u turizmu,
 • podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru,
 • međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.),
 • upoznavanje učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu,
 • povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora,
 • razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika,
 • razvijanje poduzetničkog duha kod učenika,
 • razvijanje timskog rada kod učenika.

 

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne i umjetničke škole.

Partneri mogu biti srednje strukovne i/ili umjetničke škole iz istog ili različitog obrazovnog sektora.

 

Sredstva su namijenjena za projekte koji uključuju elemente INOVATIVNOSTI u funkciji održivog razvoja turizma u skladu s novim trendovima u turizmu:

 1. Eko turistička destinacija;
 2. Turizam s elementima volonturizma (turist-volonter);
 3. Turistički proizvod koji pruža lokalno iskustvo (npr. turistima se pruža mogućnost sudjelovanja u tradicionalnim igrama, kulturnim, gospodarskim aktivnostima, svakodnevnom životu i sl.);
 4. Primjena IT tehnologije u kreiranju turističkog proizvoda destinacije (npr. virtualna stvarnost-omogućiti „posjet“ teže dostupnim lokacijama – spilje, arheloška nalazišta i sl; osoba s ograničenom pokretljivosti i dr.).

 

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • ukupni troškovi naknade mentorima (jednom ili više) mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti projekta,
 • troškovi izrade projekta: nabava robe i usluga za neposrednu provedbu projekta (papir, punjenja za pisače, CD/DVD-i , namirnice i pića, vrsta usluga i dr.),
 • troškovi komunikacije (telefona, interneta, mobitela i sl.) za vrijeme izrade projekta u visini do 5% ukupne vrijednosti projekta
 • nabavka opreme nužna za izradu projekta u visini do 20% ukupne vrijednosti projekta,
 • putni troškovi za potrebe provedbe projekta u visini do 10% ukupne vrijednosti projekta,
 • troškovi promocije/vidljivosti projekta u visini do 10% ukupne vrijednosti projekta.

Prihvatljiv neizravni trošak:

–     trošak solemnizirane bjanko zadužnice.

 

Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše:

 • do 25.000 kn ukoliko projekt prijavljuje 1 škola,
 • do 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

 

Rok za prijavu na Javni poziv je 15. ožujka 2021. godine.

Skip to content