Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije
4. listopada 2023.
INFOrmator
6. listopada 2023.
Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije
4. listopada 2023.
INFOrmator
6. listopada 2023.

Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Opći cilj Javnog poziva je jačanje kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanje svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu.

Posebni ciljevi Javnog poziva jesu:

  • motiviranje mladih za rad u turizmu,
  • podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru,
  • međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces,
  • povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora,
  • razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika,
  • razvijanje timskog rada kod učenika te
  • doprinos mladih u rješavanju najvažnijih izazova hrvatskog turizma.

Prijavu mogu podnijeti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja.

Partneri mogu biti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja, iz istog ili različitog obrazovanog sektora dok pridruženi partneri mogu biti svi pravni subjekti iz civilnog, privatnog i javnog sektora (komore, strukovne udruge, poslodavci u turizmu, turističke zajednice, jedinice lokalne i regionalne samouprave, fakulteti, instituti, turističke agencije i dr.).

Ukupna vrijednost Javnog poziva iznos 200.000 €.

Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše do 5.500,00 € ukoliko projekt prijavljuje 1 škola te do 11.000,00 € ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

Škola prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt.

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content