Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini

Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
21. studenoga 2023.
Objavljen Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu
27. studenoga 2023.
Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
21. studenoga 2023.
Objavljen Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu
27. studenoga 2023.

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Cilj Poziva je odabir velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih Zahtjeva, koja će postati sastavio dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2024. godini te poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Ministarstvo će sufinancirati troškove organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje u smislu ovog Poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje iznosi najmanje 300.000,00 €, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Najmanji iznos sufinanciranja po međunarodnom sportskom natjecanju koji prijavitelj može zatražiti je 100.000,00 €, a najveći 600.000,00 € s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60 % od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velikog međunarodnog sportskog natjecanja. Ostatak sredstava potrebnih za predloženo međunarodno sportsko natjecanje prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prihvatljivi prijavitelj mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • ukupni proračun za organiziranje međunarodnog sportskog natjecanja iznosi minimalno 300.000,00 €,
 • upisan u Registar Udruga i djeluje na području RH najmanje godinu dana zaključno s danom objave Poziva,
 • upisan u Registar neprofitnih organizacija,
 • upisan u Registar sportskih djelatnosti ili u Evidenciju pravnih osoba u sportu u NISUS-u,
 • statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama i Zakona o sportu,
 • svojim statutom je propisao obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja,
 • pravodobno je i u cijelosti ispunio ugovorne obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora prema Ministarstvu i drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
 • može dokazati materijalne i ljudske resurse za organizaciju prijavljenog međunarodnog sportskog natjecanja,
 • mandat osobe ovlaštene za zastupanje udruge je valjan,
 • protiv osobe/a ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak,
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaća porez,
 • za prijavljeno veliko međunarodno sportsko natjecanje osigurano je sredstava za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 40 % iznosa potrebnog za organizaciju predmetnog natjecanja te
 • ima suglasnost tijela državne uprave nadležnog za sport sukladno čl. 56 Zakona o sportu.

Poziv je otvoren od 22. studenog do 22. prosinca 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content