JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

U Slatinu stiglo dvokomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
18. ožujka 2022.
Obavijest kandidatima na natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine
22. ožujka 2022.
U Slatinu stiglo dvokomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
18. ožujka 2022.
Obavijest kandidatima na natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine
22. ožujka 2022.

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU izradilo je planove za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske. Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske možete pronaći ovdje. U sklopu navedenog Plana definirani su lanci vrijednosti za koje se smatra da imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj, a to su:

Javni poziv za svaki pojedini regionalni lanac vrijednosti kao i obrazac za iskaz interesa dostupni su na prethodno navedenim linkovima.

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

Skip to content