Izmjene i dopune Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice
4. prosinca 2020.
Poduzetnicima ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva
9. prosinca 2020.
Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice
4. prosinca 2020.
Poduzetnicima ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva
9. prosinca 2020.

Izmjene i dopune Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je na sjednici odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini u mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac.

Izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca. Kao prihvatljivi poslodavci dodaju se poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera. Izdavačka djelatnost- izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti, dodaje se kao prihvatljiva djelatnost.

Omogućuje se korištenje potpore i za članove uprave, direktore, prokuriste i sl., a s ciljem obuhvata većeg broja radnika kod poslodavaca.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO do 30. rujna 2020. mogu koristiti mjeru, kao i za radnike zaposlene do 31. listopada 2020. za studeni, odnosno do 30. studenog 2020. za prosinac.

Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova

Izmjenama se uvodi dodatni iznos financiranja dijela troškova poslodavcima kojima je zabranjen rad uslijed provođenja Odluke Nacionalnog stožera.

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisat će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr. Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplate.

Više informacija o Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) potražite ovdje.

Skip to content