Izmjenama kriterija za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata tijekom epidemije COVID-19
7. svibnja 2020.
Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna
8. svibnja 2020.
Preporuke za rad ugostiteljskih objekata tijekom epidemije COVID-19
7. svibnja 2020.
Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna
8. svibnja 2020.

Izmjenama kriterija za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Uvažavajući prijedloge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na jučerašnjoj je sjednici donijelo odluku o izmjenama kriterija za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19).

Izmjenama je omogućeno korištenje Potpore za travanj i svibanj 2020. poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, uz uvjet da su do 29. veljače 2020. registrirali djelatnosti i izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO- a, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Navedeno se ne odnosi na iznajmljivače privatnog smještaja kao niti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Korištenje mjere omogućeno je i osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 127/2019) ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Također, osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, evenata i sl., ostali bez izvora prihoda mogu koristiti mjeru ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Za Zahtjeve za dodjelu Potpore zaprimljene zaključno s danom 7. svibnja 2020. do 23:59 odobravat će se potpora za travanj i svibanj 2020.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije koja je dostupna na ovdje.

Za Zahtjeve za dodjelu Potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. do 23.59 odobravat će se potpora za svibanj 2020.

Iznimka su poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera za koje će se Zahtjevi za dodjelu Potpore zaprimati do 15. svibnja 2020., a Potpora će se odobravati za travanj i svibanj.

Navedeni zahtjev predaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu poslodavca.

Detaljnije informacije o izmjenama i načinima podnošenja zahtjeva dostupne su ovdje.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore kako slijedi:

  • dokaze o isplati plaće za 04/2020 koja je isplaćena u 05/2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.
  • dokaze o isplati plaće za 05/2020 koja je isplaćena u 06/2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.

Dostava je moguća isključivo preko online aplikacije na ovoj poveznici , a dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Skip to content