GRAS pripremio projekte u vrijednosti 9.062.191,08 kuna za natječaj za tip operacije 7.4.1

Rezultati Otvorenog javnog poziva za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
28. rujna 2021.
Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021)
4. listopada 2021.
Rezultati Otvorenog javnog poziva za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
28. rujna 2021.
Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021)
4. listopada 2021.

GRAS pripremio projekte u vrijednosti 9.062.191,08 kuna za natječaj za tip operacije 7.4.1

Gradska razvojna agencija Slatine pripremila je i prijavila 2 projekta na natječaj za tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Ovisno o vrsti projekta, prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove dječji vrtići te dobrovoljna vatrogasna društva.

Djelatnici Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine pripremili su i prijavili projekt „Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Društvenog doma u Kozicama“ ukupne vrijednosti 7.625.426,88 kuna. Projektom se predviđa prenamjena ranijeg poslovnog prostora u suterenu u javni prostor koji obuhvaća ulazni hol sa stubištem i dizalom kojima se osigurava pristupačnost postojećoj dvorani i pozornici u prizemlju zgrade kao i sadržajima projektiranima na prvom katu. U suterenu se smješta još i nedostajući sanitarni čvor za potrebe prizemlja. Na zgradi se uklanja postojeće krovište i nadograđuje prvi kat te postavlja novo krovište. Na katu, uz dvoranu površine cca 80 m2, smješten je i jedan ured, čajna kuhinja, strojarnica te sanitarni čvor. U projektu su primijenjene sve mjere energetske učinkovitosti: od toplinske izolacije vanjske ovojnice cijele zgrade i podova do elektro i strojarskih mjera, kao što je ugradnja led rasvjete, dizalica topline.

Stanovništvo Grada Slatine će društveni dom moći koristiti za organiziranje javnih društvenih događanja, održavanje postojećih i pokretanje novih manifestacija, edukativnih aktivnosti, umjetničkih i dječjih priredbi i slično. Braniteljske udruge s područja Grada Slatine prostorije društvenog doma koristit će za provedbu edukativnih aktivnosti o Domovinskom ratu na slatinskom području. Uloga društvenog doma je podizanje društvene i komunalne infrastrukture naselja Kozice te će kao takva građevina biti javne namjene.

Kroz suradnju s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Nova Bukovica Brezik prijavljen je projekt „Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma u Novoj Bukovici“ ukupne vrijednosti 1.436.764,20 kuna. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma pridonijet će se podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva budući da prostor ne osigurava adekvatne uvjete za provedbu društvenih, kulturnih i ostalih aktivnosti. Zgrada je trenutno u derutnom stanju, zidovi su vlažni, krov prokišnjava, postojeća vanjska drvena stolarija je dotrajala, a fasada nema zadovoljavajuća energetska svojstva.

Projektom će se sanirati postojeće krovište i spušteni strop, zamijeniti vanjsku drvenu stolariju, popraviti žbuku na vanjskim zidovima i obojati fasadu, postaviti keramičke pločice na kuhinji te obojati unutarnje zidove i stropove. Rekonstruirani vatrogasni dom bit će dostupan svim ciljanim skupinama: stanovnicima Općine Nova Bukovica, djeci i mladima, članovima udruga te svim ostalim zainteresiranim za legalno korištenje javnih i društvenih prostorija. Stanovništvo će društveni dom moći koristiti za organiziranje javnih društvenih događaja, održavanje postojećih i pokretanje novih manifestacija te edukativnih aktivnosti.

Skip to content