GRAS je među šest najboljih u JI Europi

Prijava na konferenciju “Poduzetnički mindset” 2020.
21. kolovoza 2020.
Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova
4. rujna 2020.
Prijava na konferenciju “Poduzetnički mindset” 2020.
21. kolovoza 2020.
Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova
4. rujna 2020.

GRAS je među šest najboljih u JI Europi

Gradska razvojna agencija Slatine GRAS u cijelom periodu otežanog rada zbog pandemije koronavirusa, pa i u vrijeme dvomjesečnog rada od kuće, bila je na raspolaganju svojim klijentima, a kompletno poslovanje obavljalo se u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Djelatnice agencije održavale su kontakte sa strankama elektronskim putem i telefonom, pravovremeno i detaljno informirale ih o trenutačnoj situaciji i ponuđenim mjerama za očuvanje gospodarstva, te pisale prijave na natječaje i obavljale sve administrativne i financijske poslove.

Dobra praksa Grada Slatine – pomoć poduzetnicima pri pripremi zahtjeva za financijske pomoći preko lokalne razvojne agencije nije ostala nezapažena u širem okruženju, pa i u međunarodnoj organizaciji NALAS, mreži udruženja jedinica lokalne samouprave jugoistočne Europe, koja okuplja oko devet tisuća jedinica. Naime, posredovanjem Udruge gradova Hrvatske, Grad Slatina je NALAS-u kao primjer dobre prakse hrvatskih gradova na polju suočavanja s krizom prouzročenom koronavirusom kandidirao aktivnosti Gradske razvojne agencije Slatine.

NALAS (Network of associations of local authorities of South East Europe) utemeljen je 2001. godine, a isprva je funkcionirao kao neformalna organizacija koja je održavala redovite sastanke, seminare i edukativne programe. U srpnju 2005. NALAS je postao službena, registrirana udruga sa sjedištem u Strasbourgu, a dvije godine kasnije osnovano je tajništvo udruge u Skopju.

U konkurenciji 42 prijavljene lokalne razvojne agencije iz 12 zemalja jugoistočne Europe, GRAS je izabran među šest najboljih u pružanju potpore lokalnom poduzetništvu u vrijeme krize izazvane koronavirusom, što je veliko priznanje djelatnicama slatinske agencije i ravnateljici Teodori Fišer. Svojevrsna nagrada Gradu Slatini i GRAS-u bit će sudjelovanje na međunarodnoj online konferenciji, koju NALAS organizira 16. rujna, a gdje će aktivnosti Gradske razvojne agencije Slatine biti predstavljene ostalim sudionicima, članicama asocijacije, kao primjer dobre prakse. 

Izvor: Glas Slavonije

Skip to content