Grad Slatina u suradnji s GRAS-om prijavio dva projekta u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”

Mogućnosti financiranja poduzetnika iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.
25. veljače 2022.
Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini.
2. ožujka 2022.
Mogućnosti financiranja poduzetnika iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.
25. veljače 2022.
Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini.
2. ožujka 2022.

Grad Slatina u suradnji s GRAS-om prijavio dva projekta u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine, podnio je dva projektna prijedloga u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”, jedan iz područja zelene tranzicije – Centar za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina, dok je drugi iz područja digitalne transformacije – „Smart City Slatina“.

Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina

Prijavljen je projekt iz područja zelene tranzicije s ciljem izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina kako bi se ojačali i unaprijedili kapaciteti institucija u sustavu civilne zaštite osiguravanjem adekvatne infrastrukture i opreme za sprječavanje i upravljanje rizicima povezanih s klimom, ne klimatskim prirodnim rizicima i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima kojima su izloženi Grad Slatina i okolica.

Izgradnjom Centra na jednom mjestu bi se obuhvatila Javna vatrogasna postrojba Slatina, Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatina, Vatrogasna zajednica Grada Slatine, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), Stožer civilne zaštite Grada Slatine, Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici civilne zaštite, a sve kako bi pomoć i usluga građanima Grada Slatine bila što brža i dostupnija.
Projektom je planirano izmještanje Javne vatrogasne postrojbe Slatina, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slatina i Vatrogasne zajednice Grada Slatine iz centra grada u poduzetničku zonu čime bi se olakšao izlazak njihovih ekipa i vozila na intervencije. Planirani Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina bit će projektiran kao multifunkcionalni centar koji se sastoji od 3 funkcionalne cjeline koje imaju samostalnost vitalnih dijelova, a istovremeno mogućnost dobre povezanosti zajedničkih dijelova. Vanjski prostor obuhvatit će helidrom, bunar za vježbe na ruševinama, požarnu kuću, vanjsko vježbalište, stijenu za penjanje i ostalo.

Vrijednost projekta je 1.320.000,00 kn, a sufinanciranje iznosi 90 % ukupne vrijednosti projekta.

Digitalna transformacija Grada Slatine – „Smart City Slatina“

Drugi projekt je prijavljen pod područje digitalne transformacije, a odnosi se na digitalnu transformaciju Grada Slatine. Cilj ovog projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za projekt digitalne transformacije Grada Slatine „Smart City Slatina“ kako bi se moglo krenuti u fizičku implementaciju projekta odnosno u projekt digitalne transformacije Grada Slatine.
Cilj projekta „Smart City Slatina“ je uspostaviti tehničko-tehnološku infrastrukturu i softvere u cilju unaprjeđenja procesa i usluga koje Grad Slatina pruža ciljanim skupinama (građanima, poduzetnicima, posjetiteljima) kao korisnicima gradskih i ostalih usluga koje pružaju ustanove i tvrtke unutar odgovornosti Grada te tako unaprijediti kvalitetu življenja kao i poduzetničku i turističku klimu u Gradu Slatini.
Vrijednost projekta iznosi 543.000,00 kn, a sufinanciranje također iznosi 90 % ukupne vrijednosti projekta.

Oba projekta omogućit će bolji i sigurniji život građana u Gradu Slatini, kao i bolju i transparentniju komunikaciju sa samom Gradskom upravom i ostalim relevantnim ustanovama.

 

Izvor: Grad Slatina

Skip to content