Grad Slatina predao je prijavu za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Gradska razvojna agencije Slatine svečano obilježila 20. obljetnicu svoga djelovanja
21. studenoga 2023.
Grad Slatina prijavio projekt “Streetball igralište”
21. studenoga 2023.
Gradska razvojna agencije Slatine svečano obilježila 20. obljetnicu svoga djelovanja
21. studenoga 2023.
Grad Slatina prijavio projekt “Streetball igralište”
21. studenoga 2023.

Grad Slatina predao je prijavu za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine predao je projektnu prijavu na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini kojeg je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Svrha Poziva je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima s potpomognutih područja kao i gradovima koji ulažu značajna financijska sredstva u predškolsku djelatnosti budući da isti imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja predškolske djelatnosti.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. – 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 70,00 EUR/mjesečno.

Grad Slatina prijavio je maksimalan iznos potpore po prijavitelju, odnosno 38.500,00 EUR za najviše 50 djece.

Skip to content