E-savjetovanje nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje studentima i potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
3. studenoga 2021.
Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
9. studenoga 2021.
Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje studentima i potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
3. studenoga 2021.
Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
9. studenoga 2021.

E-savjetovanje nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

 

Prihvatljivi korisnici su:

  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
  2. proizvođačke organizacije priznate u sektoru/ima sjemenarstva (sjeme kukuruza i/ili povrća (uključujući krumpir), sjeme uljarica i/ili krmnog bilja, sjeme strnih žitarica) i rasadničarstva (sadnice voćaka/cijepovi i/ili plemke vinove loze, presadnice povrća, presadnice cvijeća/ljekovitog bilja/ukrasnog bilja) sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u,

isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

 

Prihvatljiva su ulaganja u:

  • građenje/rekonstrukciju i opremanje prostora za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju,
  • poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze, matične nasade voćnih vrsta,
  • kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 500.000,00 EUR,
  • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Intenzitet potpore je 50 % ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

 

U e-savjetovanje se možete uključiti ovdje najkasnije do 16. studenoga 2021. godine.

Skip to content