E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
19. travnja 2021.
Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
22. travnja 2021.
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
19. travnja 2021.
Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
22. travnja 2021.

E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

 

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na:

  • podizanje i opremanje novog višegodišnjeg nasada i/ili
  • restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada minimalne starosti 15 godine i/ili
  • opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada starosti do 10 godina.

 

Visina potpore iznosi do 50 % ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 500.000,00 EUR
  • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

 

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice najkasnije do 6. svibnja 2021. godine.

Skip to content