Objavljen otvoreni Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike!
10. siječnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13. siječnja 2023.
Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike!
10. siječnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13. siječnja 2023.

Objavljen otvoreni Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je otvoreni Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini.

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini.

Svrha i cilj Poziva je čuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljive aktivnosti:

 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi
 • obilježavanje obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju
 • predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene aktivnosti obilježavanja)
 • organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat
 • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata

Prihvatljivi troškovi:

 • vijenci i svijeće
 • organizirani prijevoz
 • hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja i pribor za jelo
 • najam opreme, prostora i drugi tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti
 • tisak plakata, zahvalnica, pozivnica i plaketa sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima, slanje pozivnica
 • majice i kape, sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima
 • osiguravanje hitne medicinske pomoći i zaštitarskih usluga
 • tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti
 • ugovori o djelu/autorskom honoraru isključivo za vanjskog suradnika
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe iste u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva Poziva.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše (3) tri prijave , a ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženi/e aktivnost/i je od najmanje 70,00 eura/527,42 kuna do najviše 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je do 2. listopada 2023. godine, odnosno do kraja isteka sredstava osiguranih u 2023. godini za provedbu Poziva.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content