Natječaji – zapošljavanje

13. rujna 2019.

NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba) – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 22. Statuta Gradske razvojne agencije Slatine, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske razvojne agencije Slatine te suglasnosti gradonačelnika Grada Slatine (KLASA:112-01/19-01/11, URBROJ:2189/02-03-02/03-19-2 od dana 11. rujna […]
15. veljače 2021.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske razvojne agencije Slatine o održavanju razgovora 

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-03/21-01/1 URBROJ: 2189/02-07/05-21-2   Slatina, 15. veljače 2021. godine   Temeljem raspisanog natječaja Gradske razvojne agencije Slatine za zapošljavanje na radno mjesto ravnatelja/ice […]
Skip to content